90

TECHNICIALS EXPERIENCED

40+

YEARS EXPERIENCE

580

COMPLETED PROJECTS

51+

BUSUNESS PARTNERS

Varopakorn Plc. Ltd.

most modern manufacturers and suppliers of aluminium rolled products in Thailand

OUR PRODUCTS

Automotive Finstock

Automotive Finstock ใช้ในการผลิตสำหรับหม้อน้ำ, อินเตอร์คูลเลอร์, คอนเดนเซอร์และคอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์

Precoated Finstock

Precoated Finstock เป็นอลูมิเนียม finstock ซึ่งเคลือบด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการก่อตัวของหยดน้ำ Finstock ประเภทนี้ให้การระบายอากาศที่ดีขึ้นประหยัดพลังงานยืดอายุการใช้งานและไม่สามารถกัดกร่อนได้ง่าย

Bare Finstock

Bare Finstock ใช้ในการผลิตสำหรับส่วนของการระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ในการผลิตของฟินสต็อกสำเร็จรูป

Capstocks

Capstocks ผลิตขึ้นเป็นพิเศษด้วยแผ่นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการผลิตฝาปิดสำหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ยา ของเหลว ฝาวิสกี้

Foils

Foils ฟอยล์เป็นม้วนอลูมิเนียมบางที่มีความหนา 0.10-0.007 มม. ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารและอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Aluminium Sheet & Coil

แผ่นอลูมิเนียม & คอยส์ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นจานดาวเทียมสัญญาณ แผ่นจราจร แผ่นตาไก่ และใช้ในการผลิตตู้แช่แข็งสำหรับตู้เย็น