วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตอลูมิเนียมม้วนคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

พันธกิจ

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
  • พัฒนาระบบบริหารที่ชัดเจนและวิธีการทำงานอย่างคล่องตัว
  • มุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์กับสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
90

TECHNICIALS EXPERIENCED

40+

YEARS EXPERIENCE

580

COMPLETED PROJECTS

51+

BUSUNESS PARTNERS

Varopakorn Plc. Ltd. most modern manufacturers and suppliers of aluminium rolled products in Thailand