ข้อเสนอวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตอลูมิเนียมแผ่นเรียบคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

ข้อเสนอพันธกิจ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
พัฒนาระบบบริหารที่ชัดเจนและวิธีการทำงานอย่างคล่องตัว
มุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
สร้างความสัมพันธ์กับสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอค่านิยมองค์กร

TO BE GREAT

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นผลลัพธ์
ซื่อสัตย์และเปี่ยมคุณธรรม
ยืดหยุ่นปรับตัว
ตระหนักถึงต้นทุนและความคุ้มค่า
90

TECHNICIALS EXPERIENCED

40+

YEARS EXPERIENCE

580

COMPLETED PROJECTS

51+

BUSUNESS PARTNERS

Varopakorn Plc. Ltd. most modern manufacturers and suppliers of aluminium rolled products in Thailand