90

TECHNICIALS EXPERIENCED

40+

YEARS EXPERIENCE

580

COMPLETED PROJECTS

51+

BUSUNESS PARTNERS

OUR PRODUCTS

Automotive Finstock

Automotive Finstock ใช้ในการผลิตสำหรับหม้อน้ำ, อินเตอร์คูลเลอร์, คอนเดนเซอร์และคอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์

Precoated Finstock

Precoated Finstock เป็นอลูมิเนียม finstock ซึ่งเคลือบด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการก่อตัวของหยดน้ำ Finstock ประเภทนี้ให้การระบายอากาศที่ดีขึ้นประหยัดพลังงานยืดอายุการใช้งานและไม่สามารถกัดกร่อนได้ง่าย

Bare Finstock

Bare Finstock ใช้ในการผลิตสำหรับส่วนของการระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ในการผลิตของฟินสต็อกสำเร็จรูป

Capstocks

Capstocks ผลิตขึ้นเป็นพิเศษด้วยแผ่นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการผลิตฝาปิดสำหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ยา ของเหลว ฝาวิสกี้

Foils

Foils ฟอยล์เป็นม้วนอลูมิเนียมบางที่มีความหนา 0.10-0.007 มม. ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารและอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Aluminium Sheet & Coil

แผ่นอลูมิเนียม & คอยส์ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นจานดาวเทียมสัญญาณ แผ่นจราจร แผ่นตาไก่ และใช้ในการผลิตตู้แช่แข็งสำหรับตู้เย็น