ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อขอข้อมูลได้ที่
คุณปราโมทย์
โทรศัพท์ : +66(0) 2213 2514
promot@varo.thai.com