วันหยุดประจำปี

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม วันชดเชยวันแรงงงาน
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี
วันพุธ 13 กรกฏาคม วันอาสาฬบูชา
วันพฤหัสบดี 14 กรกฏาคม วันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี 28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 13 คุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันจันทร์ที่ 24 คุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี